Chào mừng đến trang hỗ trợ của CSD GROUP

Để sắp xếp hợp lý các yêu cầu hỗ trợ và phục vụ bạn tốt hơn, chúng tôi sử dụng hệ thống quản lý yêu cầu hỗ trợ. Mọi yêu cầu hỗ trợ đều được gán một mã ID duy nhất mà bạn có thể sử dụng để theo dõi tiến trình và phản hồi trong suốt quá trình hỗ trợ. Cần phải có địa chỉ email hợp lệ để gởi các yêu cầu hỗ trợ.